+ Okruh a střed

Sborník Obce křesťanů

 
nové číslo

Okruh a střed je tematický sborník vycházející čtyřikrát do roka. Každé číslo věnujeme určitému aktuálnímu tématu dotýkajícímu se náboženství, filosofie, ekologie, pedagogiky, rozvoje osobnosti a dalších oblastí. Výběrem článků se pokoušíme osvětlit vytyčené téma z různých stran, poukázat na jeho duchovní pozadí a hlubší souvislosti, načrtnout cesty vedoucí od teoretického pochopení k praktickému životu.

Na naší webové stránce najdete přehled dosud vyšlých čísel, jejich obsahy a některé články, seznam našich prodejců, informace o předplatném, a kontaktní adresu, na které jsme pro vás dosažitelní.

Sborník Okruh a střed vydává Obec křesťanů v České republice. Redakci řídí Milan Horák, redakční radu tvoří dále Tomáš Boněk, Pavel Hlavatý, Blanka Kynčlová, Frank Peschel, Jiří Veselka, Stanislava Veselková a Filip Vosáhlo.

 
nahoru
Obsah stránek udržuje farář Milan M. Horák.
Na něj se obracejte s případnými dotazy a připomínkami.